Jeremy 031 7249341

Kronhusgatan 11, 411 05 Göteborg Visa på kartan

Göteborgs Psykologcentrum är en liten och personlig psykologmottagning belägen i centrala Göteborg.

Vi kan erbjuda hjälp vid till exempel relationsproblem, livskriser, depression, ångest, stress, utmattningssyndrom eller vid behov av livsstilsförändring.

Vi erbjuder stödkontakter, krissamtal, kortare och längre psykoterapier, konsultation, handledning, utbildning.

Vi vänder oss till vuxna - såväl individer som par, och ungdomar.

Här arbetar legitimerade psykologer och psykoterapeuter med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Läs gärna mer om oss i profilerna härunder.

GPC drivs av:

Stefan Lundberg

Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare. Arbetar huvudsakligen med handledning på GPC och är också anställd av Göteborgs Universitet med utbildning av blivande psykologer.

stefan.lundberg@gbgpsykologcentrum.se

Jeremy Ray

Legitimerad psykolog sedan 2000. Arbetar bland annat som kursledare och universitetslektor i psykologi på psykologprogrammet på Göteborgs Universitet samt med samtalsbehandling, rekrytering och organisationsfrågor. Arbetar med många typer av ångestproblematik, exempelvis specifik fobibehandling med inriktning på orm och spindelfobier på Universeum.

jeremy.ray@gbgpsykologcentrum.se

Olga Pettersson

Legitimerad psykolog. Långvarig erfarenhet av psykoterapeutisk behandling med fokus på depression- och ångestproblematik, fobier, kris- och stressrelaterad problematik, PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom) samt utmattningssyndrom. Har gedigen neuropsykiatrisk kompetens och gör utredningar inom det neuropsykiatriska området: ADHD/ADD, Aspergers syndrom samt utredningar av kognitiv funktionsnivå (begåvningsutredningar)

olga.pettersson@hotmail.com

Kontakta oss

031 7249341
0734 381977
maila oss